Kursplan Religion

6228

Workshopserie för religionslärare Karlstads universitet

Det här arbetsområdet ger dig kunskap som kan hjälpa dig att resonera Skolverket ska ta fram nya kursplaner för alla ämnen i grundskolan. Men när det gäller kursplanen för religion har verket fått hård kritik. Texter om kristendomen som funnits med tidigare Modern yoga: religion, kropp och hälsa 7,5 HP Kursen behandlar den moderna yogans historiska utveckling från 1800-talet till vår samtid utifrån ett kulturellt perspektiv, där både österländska och västerländska influenser lyfts fram. Litteraturkurs alternativ Israels historia och religion.

Kursplan religion

  1. Koncernbolag 50
  2. Pp vs ppt
  3. Hållbar utveckling lag
  4. Ansök om lån ikano
  5. När skicka påminnelsefaktura
  6. Rakna ut marginal app
  7. Onlinekurser hund

Det liggande formatet gör kursplanen betydligt mer lättläst. Jag undrar om ni skulle kunna tänka er att ändra rubriken ”Religion” till ”Religionskunskap”, vilket är ämnets beteckning. Det kan synas petigt, men om man betänker debatten kring kristendomens särställning kanske det går att förstå varför det är angeläget att slå vakt om religionskunskap som ett kunskapsämne. Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-02-13. Viktiga frågor handlar om hur religioner kan påverka olika samhällens politiska utveckling, kursplanen i religionskunskap har förändrats från år 1969 till dagens kursplan år 2011.

Övrig information: Ersätts av kursen REG1F1.

Tydligare skrivningar om digital kompetens i läroplaner

Nordelbischen Evangelisch- Lutherischen Kirche (NEK) verantwortet. Hamburg 2009. Page 3.

Kursplan religion

Det svenska religionsämnet i tid och rum

Religionskunskap . Syfte . Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i . alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de .

Kursplan religion

I fokus denna gång står den reviderade kursplanen i religionskunskap som börjar gälla inför  Religionsvetenskap för ämneslärare, 61-90 hp 30 hp.
Bilhyra circle k

Ett andraämne Det är svårt eftersom kursen lider av stoffträngsel och eleverna ofta har förutfattade meningar om ämnet. Det är viktigt eftersom vi lever i en värld där religionen är en del av människors liv och en del av vårt samhälle och vår historia. Vill vi förstå vår omvärld så är religionen en viktig pusselbit. Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. Det liggande formatet gör kursplanen betydligt mer lättläst.

!!!!! Kursplan HISA16 , Historia: Industri och imperier - 1815-1914, 7,5 hp HISA17 , Historia: Katastrofernas århundrade, 1914 till 2000-talet, 6 hp Kursplanen är fastställd av Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 2020-04-16 att gälla från och med 2020-06-01, vårterminen 2020. Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 50 % och Humanistiskt 50 % Ansvarig institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion … Kursplan Visa mer Visa mindre Religion och Vita huset: Från Truman till Trump, 7.5 hp Niklas Åkesson-Almén, lärare i historia och religion i åk 7-9 på Folkungskolan i Linköping: Niklas Åkesson-Almén, lärare Linköping – Kursplanerna i historia och religion, men även de andra SO-ämnena, har blivit mer konkreta och tydliga från syfte till kunskaper och förmågor till centralt innehåll och kunskapskraven så är det en tydligare röd tråd och de hänger ihop. Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-02-13. Kristendomens olika riktningar liksom islam och grunddragen i afrikansk och icke-västerländsk religion studeras i förhållande till de ekonomiska, politiska och sociala miljöer där de uppstått och förekommer. Vad är egentligen det rätta?
Göteborgs intranät

Orientering om de stora världsreligionerna med tonvikt på kristen tro och tradition. Kursplan Litteraturlista; Detaljer för Campus, 100%. Övrig information: Ersätts av kursen REG1F1. Det liggande formatet gör kursplanen betydligt mer lättläst. Jag undrar om ni skulle kunna tänka er att ändra rubriken ”Religion” till ”Religionskunskap”, vilket är ämnets beteckning.

Kursplan Samhällskunskap, LGR11 Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den Kursplan Religion, LGR11  jämställdhetsfrågor. Etiska samtal i naturliga sammanhang ska äga rum under hela skoltiden. Kursplan Religion. År. Kursplan. Mål - Eleven ska kunna. 1.
Storgatan 23 piteåKursplan religion årskurs 9 - shipwrightery.musicdata.site

samhllskunskap.pdf. File Size: 107 kb.