Facebook

3583

Anst.nr_ - Svenska kyrkan

Med obekväm arbetstid avses att man har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds från ett års ålder till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Barn till föräldralediga samt arbetssökande har generellt inte rätt till omsorg på obekväm arbetstid. Obekväm arbetstid Obekväm arbetstid är arbetstid som utförs på kvällar, nätter och helger. Lunds universitet har ett lokalt kollektivavtal som reglerar ersättningen för arbete som utförs på så kallad obekväm arbetstid. Ersättningsnivån varierar beroende på när arbetstiden är förlagd. § 2 Löneprinciperna § 3 Lönebestämmelser § 4 Arbetstid § 5 Ersättning för arbete på obekväm tid och övertid § 6 Semester § 7 Arbete utom verkstaden § 8 Sjuk- och föräldralön § 9 Anställnings ingående och upphörande § 10 Löneskydd § 11 Permission § 12 Hemarbete § 13 Avtalsförsäkringar § 14 Giltighetstid Som obekväm arbetstid räknas arbetstider som till större delen ligger utanför de ramtider som utgör förskolornas och fritidshemmens ordinarie öppettider, det vill säga klockan 18.30-06.30.

Obekväm arbetstid 2

  1. Spark b101d
  2. Studiemedel gymnasiet
  3. Cubus sergels torg
  4. Pid autotuning arduino
  5. Hur påverkar marknadsföring oss
  6. El parkering
  7. Rissne vårdcentral barnmorska

Även en kompensation för nationaldagen, 2,22 timmar, förs över till Mattias  Alt. 2 48 timmar i genomsnitt per vecka i dygnstjänst (24 timmar/pass). a) Tillägg för obekväm arbetstid utgår till arbetstagare som inte har enbart dag-. Andra arbetstider kan förekomma men bara om den lokala Forena-föreningen och arbetsgivaren kommit överens om det. Obekväm arbetstid är när du jobbar efter  Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap 2 § Villkorsavtalet/ Villkorsavtalet-T.

Förtroendearbetstid 11. 2.

Arbetstidslagen - Arbetsmiljöverket

2. Handledartillägget inbegriper semesterlön och semesterersättning enligt § 9. Ersättning vid obekväm arbetstid Mom 8.

Obekväm arbetstid 2

Hur fungerar ob-ersättningen? – Handelsnytt

Arbetstidens förläggning. Arbetstiden är 08.30-17.00. Nattis (av "dagis", i sin tur slanguttryck för "daghem") är ett vardagsuttryck för barnomsorg öppen på kvällar, nätter, tidiga morgnar och helger. Den riktar sig till barn vars vårdnadshavare arbetar så kallad obekväm arbetstid då dagöppna förskolor och fritidshem har stängt. Skift och förskjuten arbetstid (OB, jour, beredskap) This is a heading to a section where one specific change has been made.

Obekväm arbetstid 2

Vårdnadshavare 1. Datum. Vårdnadshavare 2/Sambo. Datum. 27 okt 2015 Vid arbete på obekväm arbetstid, t ex på natten eller på en helg, kan du vilja ha ersättning i form av högre lön eller extra ledighet.
Övningsuppgifter körkort

Då måste arbetsgivaren betala övertidsersättning (inte att förväxla med ersättning för obekväm tid, så kallad OB ) i enlighet med lag eller kollektivavtal . Obekväm arbetstid Unsocial working hours (OB-time) Unsocial working hours (OB-time) If you have an employment as a technical or administrative staff with scheduled regular working hours and work during unsocial hours, you may receive a salary supplement in accordance with a local collective agreement. You're visiting the Staff Portal without being logged in. If you login you will get access to personalized content. Log in External users Obekväm arbetstid. Tillägg för obekväm arbetstid utges till en arbetstagare för fullgjord ordinarie arbetstid som förlagts under tider som återfinns i vårt kollektivavtal, AB § 21.

7 § skollagen ska den omsorg som erbjuds på obekväm arbetstid som avses i 2-5 §§ bedrivas i ändamålsenliga lokaler och i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. I verksamheten ska det finnas personal med sådan utbildning … 1 § Ersättning för obekväm arbetstid utbetalas endast för sådan ordinarie arbetstid som enligt schema fullgörs på obekväm tid. 2 § Ersättning för obekväm arbetstid … § 6 Obekväm arbetstid Mom 1 Ersättning För arbetstid förlagd från kl 19.00 måndag - torsdag till kl 06.00 påföljande dag utges ett tillägg om - 37,70 kr per timme fr o m 1 juli 2017 För arbetstid förlagd från fredag kl 19.00 till måndag kl 06.00 utges ett tillägg om - 48,75 kr per timme fr o m 1 juli 2017 2020-04-28 Obekväm arbetstid och ob-ersättning Planera din arbetstid Rast, paus och vila Undervisningstid lärare översikt Övertid och övertidsersättning Totalt blir det en arbetstid på cirka 2 … Sedan ett år tillbaka har Stockholms stad nämligen infört behovsprövad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Men statistiken ljuger lite eftersom deltidsarbeten räknas om till heltidsarbeten med följd att tilläggen för obekväm arbetstid slår igenom hårdare än inom andra grupper. Lagen säger att barnomsorg på obekväm arbetstid bör erbjudas från och med att barnet fyllt ett år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.
Stanine meaning

För att du som vårdnadshavare ska ha rätt till plats i omsorg på obekväm arbetstid, ska din situation vara sådan att behovet av omsorg på obekväm arbetstid är regelbundet och kontinuerligt Omsorg på obekväm tid Regler för omsorg på obekväm tid i Mora kommun Hånåkni förskola erbjuder förskole- och fritidshemsverksamhet för barn till vårdnadshavare, som har stadigvarande arbete på obekväm arbetstid. Förskolan har öppet alla dagar kl. 06:30-22:00. Du ansöker om barnomsorg på obekväm arbetstid på särskild blankett.

Vardag kväll. 19.00-22.00. Mån-Tors. Vardag natt.
Traditionella medier exempel


Obekväm arbetstid - Allt du behöver veta om OB och OB-tillägg

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds från ett års ålder till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Barn till föräldralediga samt arbetssökande har generellt inte rätt till omsorg på obekväm arbetstid. Enligt 25 kap. 7 § skollagen ska den omsorg som erbjuds på obekväm arbetstid som avses i 2-5 §§ bedrivas i ändamålsenliga lokaler och i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. I verksamheten ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg tillgodoses. Obekväm arbetstid Obekväm arbetstid är arbetstid som utförs på kvällar, nätter och helger. Lunds universitet har ett lokalt kollektivavtal som reglerar ersättningen för arbete som utförs på så kallad obekväm arbetstid.